Пошук документів

Розпорядження №580-р Про упорядкування структури та штату працівників апарату Миколаївської обласної державної адміністрації

Видавник
Миколаївська обласна державна адміністрація
Статус
Чинний
Тип документа Розпорядження
Від
28.12.2018

Текст документа

Від 28 грудня 2018 року № 580-р

м.Миколаїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про упорядкування структури та  штату працівників апарату  Миколаївської обласної державної адміністрації

 

 

 

Відповідно до статей 5, 25, 44  Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України  від 18 січня 2017 року         № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», від 21 серпня 2000 року № 1290 «Про затвердження Типового положення   про структурний підрозділ з контролю апарату місцевої державної адміністрації»:

 

     1. Перейменувати відділ діловодства і контролю апарату Миколаївської обласної державної адміністрації у відділ діловодства апарату Миколаївської обласної державної адміністрації.
   Скоротити одну посаду головного спеціаліста відділу діловодства і контролю апарату обласної державної адміністрації.

    Встановити граничну чисельність працівників відділу діловодства апарату Миколаївської обласної державної адміністрації  у кількості 7 штатних одиниць (у тому числі начальник відділу, заступник начальника відділу,                  4 головних спеціалісти, провідний документознавець).

 

    2. Зменшити граничну чисельність працівників організаційного відділу апарату Миколаївської обласної державної адміністрації на 1 штатну одиницю, скоротивши вакантну посаду головного спеціаліста.

    Встановити граничну чисельність працівників організаційного відділу апарату Миколаївської обласної державної адміністрації у кількості 8 штатних одиниць (у тому числі начальник відділу, заступник начальника відділу, завідувач сектору, 5 головних спеціалістів).

 

2

            

            3. Утворити у складі  апарату Миколаївської обласної державної  адміністрації сектор контролю.

Встановити граничну чисельність працівників сектору контролю апарату Миколаївської обласної державної адміністрації у кількості 2 штатних одиниці за рахунок однієї штатної одиниці організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації та однієї штатної одиниці  відділу діловодства і контролю апарату обласної державної адміністрації (у тому числі завідувач сектору,  головний спеціаліст).

 

 4. Начальнику відділу фінансового забезпечення апарату обласної державної адміністрації - головному бухгалтеру Черняковій О.А. забезпечити внесення у встановленому чинним законодавством порядку необхідних змін до штатного розпису апарату Миколаївської обласної державної адміністрації.

 

5. Виконувачу обов’язків керівника апарату обласної державної адміністрації, начальнику організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації Стецькій В.В. забезпечити розроблення і затвердження у встановленому чинним законодавством порядку положення про сектор контролю апарату Миколаївської обласної державної адміністрації та відповідних посадових інструкцій працівників цього сектору.

 

6. Начальнику відділу діловодства і контролю апарату обласної державної адміністрації Галабір О.О. забезпечити розроблення і затвердження у встановленому чинним законодавством порядку положення про відділ діловодства апарату Миколаївської обласної державної адміністрації та внесення відповідних змін до  посадових інструкцій працівників цього відділу.

 

7. Начальнику     відділу    управління    персоналом    апарату облдержадміністрації Кондратюку М.В. забезпечити повідомлення  головного спеціаліста відділу діловодства і контролю апарату обласної державної адміністрації про зміну істотних умов державної служби відповідно до чинного законодавства.

 

8. Внести  зміни  до  переліку  і  чисельності  структурних   підрозділів апарату Миколаївської обласної державної адміністрації, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 07 вересня 2018 року                          № 380–р «Про упорядкування структури та штату працівників апарату  Миколаївської обласної  державної адміністрації», виклавши  його в новій  редакції (додається).

 

9. Затвердити  з  урахуванням  внесених  змін  графічне  зображення структури Миколаївської обласної державної адміністрації (додається).

 

3

 

10. Увести в дію зазначену  структуру, перелік і чисельність  структурних підрозділів апарату Миколаївської обласної державної адміністрації з                     01 березня 2019 року.

 

11.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Боня В.В.

 

 

Голова облдержадміністрації                                                             О. САВЧЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації

07.09.2018 № 380-р

(в редакції розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 28.12.2018 № 580-р)

 

 

Перелік і чисельність  структурних підрозділів апарату

Миколаївської обласної державної адміністрації

 

 

з/п

Голова, заступники голови, керівник  апарату облдержадміністрації

Чисельність

1.

Голова, перший заступник, заступники голови, керівник апарату

 

7

Структурні підрозділи апарату  обласної державної адміністрації

1.

Патронатна служба голови облдержадміністрації

4

2.

Відділ з питань територіальної організації влади та місцевого самоврядування

5

3.

Відділ забезпечення діяльності  керівництва

8

4.

Організаційний відділ

 

 

8

5.

Відділ управління персоналом

 

10

6.

Відділ роботи із зверненнями громадян

 

6

7.

Юридичний відділ

 

7

8.

Відділ діловодства

 

7

9.

Відділ фінансового забезпечення

 

9

10.

Відділ адміністрування Державного реєстру виборців

 

4

11.

Відділ комп’ютерного та господарського забезпечення

 

7

12.

Сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

 

4

13.

Сектор мобілізаційної роботи

 

3

14.

Сектор режимно-секретної роботи

 

3

15.

Сектор  контролю

2

16.

Головний спеціаліст  з внутрішнього аудиту

 

1

17.

Головний спеціаліст   з питань запобігання корупції

1

Всього

96