Пошук документів

Розпорядження №584-р Про схвалення проекту Плану заходів із реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

Видавник
Миколаївська обласна державна адміністрація
Статус
Чинний
Тип документа Розпорядження
Від
29.12.2018

Текст документа

Від 29 грудня 2018 року № 584-р

м.Миколаїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про схвалення проекту Плану заходів
із реалізації у 2018-2020 роках Стратегії
розвитку Миколаївської області

на період до 2020 року

 

Відповідно до статей 2, 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 11 Закону України «Про засади державної регіональної політики», статті 3 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» та з метою реалізації другого етапу Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 16 квітня 2015 року № 9:

 

1. Схвалити проект Плану заходів із реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року (далі – План заходів).

 

2. Доручити департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації внести План заходів на розгляд чергової сесії Миколаївської обласної ради для його затвердження.

 

3. Відповідальність за ефективність виконання Плану заходів покласти на замовників реалізації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку.

 

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації спільно з головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області,  районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад, міських, селищних та сільських рад об’єднаних територіальних громад, підприємствами, установами та організаціями:

1) вжити заходів для реалізації проектів регіонального розвитку відповідно до технічних завдань Плану заходів, зазначеного у пункті 1 цього розпорядження;

2) вжити заходів щодо передбачення фінансування за рахунок місцевих бюджетів на реалізацію проектів, які увійшли до технічних завдань Плану заходів;

3) забезпечити щоквартальне звітування про результати реалізації проектів регіонального розвитку за відповідний період, визначених технічними завданнями Плану заходів за формою згідно з додатком 2;

4)  при розробці проектів комплексних та цільових (галузевих) програм, програм та планів економічного і соціального розвитку відповідних територій керуватися положеннями Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року та враховувати проекти регіонального розвитку відповідно до технічних завдань Плану заходів;

5) інформацію  про виконання підпункту 3 цього пункту надавати департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації щокварталу до 05 числа другого місяця, що настає за звітнім періодом.

 

5.  Рекомендувати міським (міст обласного значення) головам, міським, селищним та сільським головам об’єднаних територіальних громад, доручити головам райдержадміністрацій взяти під особистий контроль стан виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку Плану заходів, що реалізуються на відповідній території.

 

6. Визначити координатором роботи щодо проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану заходів департамент економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації.

 

7. Департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації:

1) для забезпечення проведення щоквартального та щорічного звітування про реалізацію проектів регіонального розвитку та про результати моніторингу виконання Плану заходів за відповідний період, за формами згідно з додатками 1, 2:

організувати процес проведення моніторингу на основі звітів відповідальних за виконання проектів регіонального розвитку;

довести до відома структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, міських, селищних та сільських рад об’єднаних територіальних громад каталог-матрицю технічних завдань на проекти регіонального розвитку, визначені технічними завданнями Плану заходів;

2) результати моніторингу реалізації проектів регіонального розвитку та  виконання Плану заходів оприлюднювати на офіційному веб-сайті департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації  щокварталу до 20 числа другого місяця, що настає за звітним періодом;

3) забезпечити опрацювання звітів  про результати реалізації проектів регіонального розвитку визначених Планом заходів, та подання їх Миколаївській обласній раді на затвердження щороку до 25 лютого.

8. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови облдержадміністрації від 15 січня 2016 року № 13-р «Про запровадження моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року і виконання Плану заходів з реалізаціїї у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року».

 

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника і заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обовязків.

 

 

 

 

Голова облдержадміністрації                                             О. САВЧЕНКО