Пошук документів

Розпорядження №575-р Про проведення внутрішнього аудиту в Братській районній державній адміністрації за 2015-2017 роки та завершений період 2018 року

Видавник
Миколаївська обласна державна адміністрація
Статус
Чинний
Тип документа Розпорядження
Від
26.12.2018

Текст документа

Від 26 грудня 2018 року № 575-р

м.Миколаїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про проведення внутрішнього аудиту

в Братській районній державній адміністрації за 2015-2017 роки та завершений період 2018 року

 

Відповідно до статей 2, 16, 28 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Порядку планування і проведення внутрішніх аудитів, документування, реалізації їх результатів у Миколаївській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 24 грудня 2013 року № 396-р (в редакції розпорядження голови  облдержадміністрації від 17 жовтня 2018 року № 446-р) (далі – Порядок), пункту 1 Плану діяльності з внутрішнього аудиту облдержадміністрації на друге півріччя 2018 року:

 

1. Провести з 27 грудня 2018 року до 07 лютого 2019 року фінансовий аудит та аудит відповідності діяльності в Братській районній державній адміністрації з метою оцінки діяльності щодо законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, оцінки діяльності щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном за 2015-2017 роки та завершений період              2018 року.

 

2. Організацію та проведення фінансового аудиту та аудиту відповідності діяльності в Братській районній державній адміністрації (Миколаївська область, смт Братське, вул. Миру, 131) доручити головному спеціалісту з внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації Круглій Ларисі Іванівні.

 

3. Головному спеціалісту з внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації Круглій Л.І. забезпечити:

 

1) складання та виконання програми внутрішнього аудиту;

 

2) проведення внутрішнього аудиту, складання робочої документації внутрішнього аудиту та аудиторського звіту за його результатами відповідно до вимог Порядку;

 

3) ініціювання, в разі необхідності, перед головою облдержадміністрації питання щодо призупинення проведення внутрішнього аудиту з підстав, визначених пунктом 33 Порядку;

 

4) ініціювання, в разі необхідності, перед головою облдержадміністрації питання щодо залучення експертів, фахівців інших підприємств, установ та організацій до проведення внутрішнього аудиту згідно з пунктом 34 Порядку;

 

5) надання на розгляд голові облдержадміністрації в терміни, визначені Порядком, аудиторського звіту та рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту, висновків на обґрунтовані коментарі (в разі їх наявності).

 

4. Голові Братської районної державної адміністрації Кузьміній О.П. в процесі проведення аудиту, документування, реалізації його результатів забезпечити реалізацію прав та обов’язків головного спеціаліста з внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади», Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957, та Порядком.

 

5. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату в межах повноважень сприяти головному спеціалісту з внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації в отриманні інформації, документів та виконанні інших контрольних заходів стосовно діяльності об’єкта внутрішнього аудиту - Братської районної державної адміністрації.

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Перший заступник

голови облдержадміністрації,

виконувач функцій і повноважень

голови облдержадміністрації                                                                    В. БОНЬ